Informacja o ochronie danych

1. Przedmiot ochrony danych

Przedmiotem ochrony danych są dane osobowe. Oznaczają one wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Na przykład imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, ale także dane dotyczące użytkowania, takie jak adres IP komputera.

2. Automatyczne anonimowe zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych

Zbieramy, przetwarzamy lub wykorzystujemy automatycznie dane nieosobowe, które wysyła do nas Twoja przeglądarka. Informacje te obejmują:

– Typ/wersję przeglądarki

– System operacyjny

– Adres URL strony odsyłającej (źródło linku)

– Nazwę hosta komputera uzyskującego dostęp.

– Czas żądania serwera

– Adres IP

3. Pliki cookie

Aby uatrakcyjnić użytkownikom odwiedziny na naszej stronie internetowej i umożliwić korzystanie z określonych funkcji, stosujemy na różnych stronach tzw. pliki cookie. Są to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim urządzeniu. Niektóre ze stosowanych przez nas plików cookie po zakończeniu sesji przeglądarki, czyli po jej zamknięciu, są ponownie kasowane (tzw. pliki cookie sesyjne). Inne pliki cookie pozostają na Twoim urządzeniu i umożliwiają nam lub naszym partnerom rozpoznawanie Twojej przeglądarki w przypadku kolejnych odwiedzin (pliki cookie stałe). Możesz ustawić swoją przeglądarkę internetową w taki sposób, abyś był informowany o tym, że dana strona używa plików cookie i mógł zdecydować, czy chcesz udzielić czy też odmówić zgody na korzystanie z tych plików. Odmowa zgody na korzystanie z plików cookie może oznaczać, że część opcji i usług będzie ograniczona.

4. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

Zasadniczo zbieranie lub przesyłanie danych osobowych nie jest konieczne do korzystania z naszych stron internetowych. Twoje dane osobowe będą przetwarzane lub wykorzystywane tylko wtedy, gdy nam je dobrowolnie przekażesz. Może to być konieczne w następujących przypadkach:

(1) Zapytania/ realizacja umowy

Gromadzimy i przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na pytania, zapytania związane z umową lub inne indywidualne transakcje.

Podane przez Ciebie dane wykorzystujemy do celów związanych z wypełnieniem i realizacją umowy. Konieczne może być przekazanie Twoich danych osobowych firmom, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usługi lub realizacji umowy.

(2) Newsletter

Jeśli zarejestrujesz się, aby otrzymywać nasz newsletter (tylko jeśli jest oferowany), Twój adres e-mail będzie przez nas wykorzystywany do naszych celów reklamowych, dopóki nie zrezygnujesz z otrzymywania newslettera. W każdej chwili możesz dobrowolnie zrezygnować z rejestracji. Zapisy do naszego newslettera wymagają podania aktualnego  adresu e-mail, którego ważność weryfikujemy podczas procesu rejestracji, wysyłając do Ciebie wiadomość e-mail z potwierdzeniem odczytu.

(3) Ujawnienie instytucjom rządowym i władzom

Przekazujemy dane wyłącznie instytucjom państwowym i organom uprawnionym do otrzymywania informacji w zakresie obowiązującego prawa lub na podstawie orzeczenia sądu.

(4) Podstawa prawna

Jeżeli i w zakresie, w jakim do przetwarzania naszych danych ma zastosowanie ogólne rozporządzenie o ochronie danych, podstawą prawną przetwarzania jest:

a) wywiązywanie się z naszej strony z zobowiązań umownych wobec osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 b) DSGVO

b) zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO)

c) wypełnienie ustawowych obowiązków gromadzenia i przechowywania, w szczególności dla celów podatkowych (art. 6 ust. 1 c) DSGVO

5. Prawa osób, których dane dotyczą

Chcielibyśmy wykorzystać Twoje dane, aby informować Ciebie o naszych produktach i usługach, a w razie potrzeby móc o nie zapytać. Masz prawo do żądania potwierdzenia, czy Twoje dane są przetwarzane, do otrzymania informacji o tych danych oraz do otrzymania dalszych informacji i kopii danych zgodnie z art. 15 DSGVO.

Zgodnie z art. 16 DPA masz prawo do żądania uzupełnienia Twoich danych osobowych lub poprawienia nieprawidłowych danych.

Zgodnie z art. 17 DSGVO, masz prawo żądać natychmiastowego usunięcia swoich danych lub, alternatywnie, na mocy art. 18 DSGVO, możesz żądać ograniczenia przetwarzania danych. Masz prawo żądać, aby dane, które nam przekazałeś, zostały otrzymane zgodnie z art. 20 DSGVO i żądać ich przekazania innym administratorom danych. Masz również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego zgodnie z art. 77 DSGVO.

6. Prawo do odstąpienia od umowy

Przysługuje Ci prawo do wycofania zgody udzielonej zgodnie z art. 7 (3) DSGVO ze skutkiem na przyszłość. Jeżeli odwołanie nastąpi w trakcie trwającej transakcji biznesowej, usunięcie nastąpi niezwłocznie po jej zakończeniu. Nie narusza to prawnego zobowiązania do usunięcia lub zablokowania.

7. Prawo do sprzeciwu

Zgodnie z art. 21 DSGVO masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych. Sprzeciw można wnieść w szczególności, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego.

8. Środki techniczne i organizacyjne

Wdrożymy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić realizację przepisów o ochronie danych, pod warunkiem, że nie będą one nadmierne w stosunku do zamierzonego celu. Nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa danych, przekazywanych przez Ciebie drogą mailową, dlatego zalecamy przesyłanie poufnych informacji pocztą lub w sposób zaszyfrowany.