Ogólna polityka prywatności

Podmiot odpowiedzialny w rozumieniu umowy o usługach telekomunikacyjnych lub umowy o usługach medialnych (§ 6 Teledienstgesetz or Mediendienste Staatsvertrag):

Telefon: + 49 2644 981333
E-mail: susanne.lux(at)meclux.de

VAT ID: DE815617238
NIP: 206/5802/0875

Klauzula zrzeczenia się odpowiedzialności

Treść niniejszej kampanii promocyjnej wyraża poglądy wyłącznie jej autora, za którą ponosi on bezwzględną odpowiedzialność. Komisja Europejska ani Europejska
Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA) nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za potencjalne wykorzystanie zawartych w niej informacji.

Pelargonium for Europe GbR,
c/o Central Horticultural Association,
Servatiusstr. 53,
DE – 53175 Bonn,
Niemcy
Managing Director: Leendert Hoogendoorn / European Project Management: Dr. Susanne Lux